Secretary លេខាធិការ

លេខាធិការសំរាប់ការងារដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយសំរួលការងាររបស់លោក មជ្ឈត្តករ និងមេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី ដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃ អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ និង អូវីធី ច្បាប់ ហើយសំរាប់បេក្ខនារីខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាមេធាវី ឬមជ្ឈត្តករ ឬអ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទនាពេលអនាគត ។ ព៌តមានលំអិតពីភារកិច្ច និងកិច្ចការមុខដំណែងនេះ សូមពិនិត្យ https://ovtlaw.com/2018/10/02/ត្រូវការជ្រើសរើស-លេខាធិ/

១. ឈ្មោះ (កំពុងស្វែងរក)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ Expertise-Benefit-Resolution