Category Archives: ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ International Trade Section

សិក្ខាសាលាស្ដីពីច្បាប់វិនិយោគកម្ពុជា Workshop on Law on Investment of Cambodia.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី១០-វិច្ឆិកា-២០២១ តាមរយៈថ្នាលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានពីរាជធានីភ្នំពេញ និងមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖