សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦! Khmer New Year!

សូមរីករាយ និងសំណាងល្អ នឹងសង្ក្រានឆ្នាំថ្មី គ្រប់គ្នា! Happy and Lucky for the Khmer New Year to all!

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនេះ ខ្ញុំបាទ អ៊ូច វុធ្ធី ប្រធានប្រតិបត្តិ និងស្ថាបនិក នៃការិយាល័យមេធាវី អូវីធី ឡាយអិន “អូវីធី ច្បាប់” និងក្នុងនាមតំណាងឲ្យអ្នកជំនាញដូចជា មេធាវី សន្ធានករ មជ្ឈត្តករ និងបុគ្គលិកទាំងឡាយ របស់ អូវីធី ច្បាប់ សូមសម្តែងនូវការគោរព ដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់អតិថិជន ដែលបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មឆ្នាំចាស់កន្លងមក ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យឆ្នាំថ្មីមានសុខភាពល្អ សុភមង្គល សេចក្តីចម្រើន និងអាចបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អូវីធី ច្បាប់ បន្តទៀតកុំបីខានឡើយ ៕

For this Khmer New Year, I, OUCH Vutthy, CEO & Founder of OVT Lion Law Office “OVT Law” and on behalf of any experts such as a Lawyer, Mediator, Commercial Arbitrator and all staff of OVT Law would like to say in respectfully, thank so much to clientele who used the OVT Law’s services in the previous year and wish those to have a Good Health, Prosperity, Happiness and Continuing to use the services of OVT Law for ever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s