សូមស្វាគមន៍ និងរីករាយឆ្នាំសកលថ្មី Welcome and Happy New Year!

ឆ្លៀតឱកាសចូលឆ្នាំសកលថ្មី២០២១ខាងមុខនេះ ក្នុងនាមតំណាងឲ្យអូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ជាអតិថិជន ដែលបានទុកចិត្ត គាំទ្រ និងប្រេីប្រាស់សេវាកម្មកន្លងមក និងសូមជូនពរនាឆ្នាំថ្មី ព្រមទាំងលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ញាតិ មិត្ត ប្រកបតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងចម្រុងចម្រេីន ។ For the coming new year 2021, on behalf of OVT Dispute Resolution & Law, I would like to strongly thank to clientele who had confided, supported and used the OVTs’ services and wish all of you meeting a healthiness, happiness and prosperity!

ប្រធានប្រតិបត្តិ CEO

អ៊ូច វុធ្ធី Ouch Vutthy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s