រីករាយចូលឆ្នំាសកល ២០២០ Happy New Year 2020

អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ និង អូវីធី ច្បាប់ សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែទុកចិត្ត ជឿជាក់ និងបានប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦-បច្ចុប្បន្ន និងក៏សូមថ្លែងអំរណគុណជាពិសេសផងដែរដល់ក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ មិត្តភ័ក្ត្រ និងលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ដែលធ្លាប់ជួយគាំំទ្រទាំងថវិកា គំនិត យោបល់ និងបង្ហាត់បង្រៀនកន្លងមក​ ។

សូមគោរពជូនពរ WISHING TO

ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន និងសុភមង្គល នាឆ្នាំសកល ២០២០ ខាងមុខនេះកំុបីអាក់ខានឡើយ ។ All Clientele have used services of OVT Dispute Resolution & OVT Law and other supporters getting with prosperity, progress and happiness in new year 2020 truly!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s